Mate nejaké otázky? Zavolajte nám! +421 903 285 897

Návod na použitie

Návod na montáž repasovaného turbodúchadla

Je veľmi dôležité, aby ste pred samotnou montážou repasoveného turbodúchadla určili a odstránili príčinu predošlej poruchy.

Pred montážou turbodúchadla nezabudnite najprv:

-  skontrolovať olejové rozvody a činnosť olejového čerpadla (skontrolujte, či olejové čerpadlo vytvára dostatočný tlak),

- skontrolujte činnosť ventilu EGR,

- skontrolujte odvzdušnenie motora a presvedčte sa, či nie je zanesené nečistotami a či je dostatočne priedušné (tzv.”ODMA”),

- vymeňte motorový olej spolu s olejovým filtrom (odporúča sa vykonať takisto výplach motora a vyčistiť olejovú vaňu),

- vymeňte vzduchový filter a skontrolujte, či sa v spojovacích rozvodoch, ktoré spájajú filter s hrdlom kompresora a výfukovým zberačom nenachádzajú prípadné nečistoty alebo iné cudzie telesá, ktoré sa tam mohli dostať po predchádzajúcom poškodení turbodúchadla (nezabúdajte, že aj tie najmenšie častice by mohli turbodúchadlo opäť poškodiť),

- nalejte menšie množstvo čistého motorového oleja do stredu turbodúchadla,

- namontujte turbodúchadlo na motor, pričom nezabudnite použiť nové tesnenie,

- do mazacích trubíc turbodúchadla nalejte olej a pomocou štartéra pretočte kľukový hriadeľ motora niekoľko krát, nezabudnite prerušiť napájanie cievky uzatváracieho ventilu  vstrekovacieho čerpadla. (Pri nízkotlakových motoroch prerušte takisto napájanie zapaľovacej cievky). Vyššie uvedenú činnosť prerušte vo chvíli, keď cez výpustný otvor turbodúchadla začne vytekať čistý olej,

- po spustení motora ho nechajte bežať na voľnobežných otáčkach niekoľko minút.

NA MONTÁŽ TURBODÚCHADLA NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE SILIKÓNOVÉ HMOTY ANI INÉ TESNIACE PASTY
 
Pre zachovanie čo najdlhšej životnosti a bezporuchovosti turbodúchadla:

- pravidelne vymieňajte motorový olej a filtre (olejový a vzduchový),
- priebežne kontrolujte tlak v mazacom systéme motora,
- kontrolujte tesnosť nasávacieho potrubia,
- po prejdení dlhších trás motor nevypínajte okamžite, nechajte, aby chvíľu bežal v stoji na voľnobežných otáčkach,
- po spustení motora nezvyšujte okamžite rýchlosť otáčok, počkajte niekoľko minút, aby sa olej dostal do celej mazacej sústavy motora (olej sa musí dostať ak k ložiskám turbodúchadla)
- nevypínajte motor, ktorý beží na vysokých otáčkach (turbodúchadlo sa totiž bude naďalej otáčať avšak bez potrebného mazania, čo môže spôsobiť zadretie ložísk).
 
Najčastejšie príčiny poškodenia turbodúchadiel:
-  nízky tlak oleja v mazacom systéme,
- nasatie cudzieho telesa do sacej komory (obežného kolesa kompresora),
- znečistený olej alebo olejový filter,
​- uvedenie turbodúchadla do prevádzky tzv. nasucho pri prvom spustení (bez napustenia oleja do mazacej komory turbodúchadla).
Osobitné odporúčania:
Vo vozidlách s motormi typu 1.6 HDi (Peugeot, Citroen), 1.6 TDCi (Ford) a 1.6 D (Volvo). Vymeňte upevňovaciu skrutku, ktorá slúži na pripevnenie tlakového olejového potrubia, za verziu bez sitka - sitko pri starších modeloch vozidiel sa upcháva a zhoršuje mazanie. Môžete tiež odstrániť sitko a vyčistiť olejové rozvody.

Pri vozidlách značky BMW odporúčame vymeniť ODMu v odvzdušňovacom systéme motora.

Pri motoroch 1.5 DCI a 1.9 (Renault) je potrebné, aby ste pred kontrolou olejového čerpadla a tesnosti mazania najprv demontovali olejovú vaňu.

Pri naftových motoroch Honda 2.0 a Toyota 2.0 D4D je potrebné, aby ste pred kontrolou tesnosti mazania najprv demontovali olejovú vaňu.